Bedrijven- advisering

Eigenhuis coaching & advisering vormt een klankbord voor bedrijven en adviseert bij uiteenlopende vraagstukken op terreinen waar mens en werk elkaar raken, in de weg zitten of elkaar juist kunnen versterken. Ook voor advies bij ontwikkelings- en opleidingsvragen, outplacementbegeleiding en cultuurveranderingsprocessen.

P&O-afdelingen hebben soms behoefte aan een extern klankbord. Eens praten met iemand die geen belang heeft binnen de eigen organisatie. Iemand die heel goed begrijpt waar P&O’ers tegenaan lopen binnen een organisatie en die in staat is een onderbouwd advies te geven.

Eigenhuis coaching & advisering is een sparringpartner voor management en P&O-afdelingen.

Neem contact op via info@eigenhuiscoaching.nl of bel 06 51838110.